ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਲੱਛਣ, ਕਾਰਨ, ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ | Symptoms, Causes, Home remedies and Prevention of Diabetes {Sugar} Punjabi

ਉਮਰ ਦੇ ਢਲਦੇ ਢਲਦੇ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ Sugar ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

Diabetes ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਚਕ ਰੋਗ ਹੈ ਜੋ ਖੂਨ ਵਿੱਚ Glucose (ਜਾਂ Blood Sugar) ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ, ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ, ਗੁਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਆਕੇ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ,ਕਾਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ?

ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਲੱਛਣ Symptoms of Sugar {Diabetes}

 • ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ।
 • ਅਕਸਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ।
 • ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਾਰ ਘਟਣਾ।
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਟੋਨਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ। ਕੀਟੋਨਸ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਉਪ-ਉਤਪਾਦ ਹੈ ਜੋ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਸੁਲਿਨ ਕਾਫ਼ੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
 • ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ।
 • ਚਿੜਚਿੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਾ।
 • ਧੁੰਦਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ।
 • ਜਖਮ ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੋਣਾ।
 • ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ।
 • ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁੰਨ ਰਹਿਣਾ।

ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ Home Remedies for Diabetes {Sugar}


Sugar ਨੂੰ Control ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ।
ਆਂਵਲਾ, ਮੇਥੀ ਦੇ ਦਾਣੇ, ਦਾਲਚੀਨੀ, ਗਲੋ, ਢੋਲਕੀ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਤੁਲਸੀ, ਕੜੀ ਪੱਤਾ, ਅੰਬ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਹਲਦੀ, ਜਾਮਣ ਅਤੇ ਕਰੇਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ Causes of Sugar {Diabetes}

 • Genetic ਪਰਿਵਰਤਨ
 • Pancreas ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣਾ
 • ਹਾਰਮੋਨਲ ਰੋਗ

ਸ਼ੂਗਰ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ | Prevention of Sugar {Diabetes}

 • ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਚਿਕਨ ਤਰਜੀਹੀ ਵਿਕਲਪ ਹਨ।
 • ਲਾਲ ਮੀਟ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਚਰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡੇ ਦੀ ਜ਼ਰਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
 • ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਉਸਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨਾਂ, ਹੱਦ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਹੈ।

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search